Privacyverklaring Insight Real Estate B.V.

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd hoe Insight Real Estate B.V. omgaat met uw gegevens. 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd? 

U verkoopt of verhuurt een object.
Wanneer u
Insight Real Estate inschakelt bij de verkoop of verhuur van een object, dan kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • uw naam, adres en overige contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de reden van verkoop of verhuur;
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van het object, zoals de vraag(huur-)prijs, het bouwjaar, de oppervlakten en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens, zoals de verkoop- of verhuurprijs, alsmede de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan Insight Real Estate B.V. verstrekt.  


U bent op zoek naar een object.
Wanneer u
Insight Real Estate B.V. inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan Insight Real Estate B.V. de volgende gegevens verwerken:

 • uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige object, zoals de koop- of huurprijs;
 • uw KvK-gegevens;
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 • gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens, waaronder de koop- of huurprijs, alsmede de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan Insight Real Estate B.V. verstrekt.  


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van
de  dienstverlening van Insight Real Estate B.V.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door
Insight Real Estate B.V., dan kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens over het object, dat u heeft gekocht of gehuurd, zoals het adres, de kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • de reden van koop of huur;
 • uw KvK-gegevens;
 • gegevens over uw oude object, zoals de koop- of huurprijs;
 • overige informatie die u aan Insight Real Estate B.V. verstrekt.

U wilt een huurherziening van, taxatie van of advies over een object laten uitvoeren door Insight Real Estate B.V.

Het doel van dit contact is dat Insight Real Estate B.V. een huurherziening (al dan niet conform artikel 7:303 BW) of een taxatie van een object uitvoert, danwel een advies over een object verstrekt. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • gegevens van het object;
 • overige informatie die u aan Insight Real Estate B.V. verstrekt.


Waar gebruikt Insight Real Estate B.V. deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Insight Real Estate B.V. gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van Insight Real Estate B.V. of in verkoop– of verhuurbrochures;
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat Insight Real Estate B.V. haar dienstverlening kan verbeteren;
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Insight Real Estate B.V.; als u zich hiervoor wilt afmelden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Insight Real Estate B.V. via info@insightrealestate.nl.  


U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u
Insight Real Estate B.V. inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen uw gegevens worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen van (andere) objecten;
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages mogelijk te maken, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het opstellen van formele documenten, zoals een koopakte, koopovereenkomst, opdrachtbevestiging of taxatierapport.  


U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van
Insight Real Estate B.V. 
Insight Real Estate B.V. gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koop- of huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het opstellen van formele documenten, zoals een koopakte, koopovereenkomst, opdrachtbevestiging of taxatierapport.

U wilt een huurherziening van, taxatie van of advies over een object laten uitvoeren door Insight Real Estate B.V.

Wanneer u Insight Real Estate B.V. inschakelt voor een huurherziening, taxatie of advisering van/over een object, dan kunnen uw gegevens gebruikt worden om:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages, teneinde de opdracht te kunnen uitvoeren, maar ook met als doel om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Beveiliging en bewaartermijn
Insight Real Estate B.V. verzekert u dat uw gegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, wijziging en verwijdering
Verzoeken tot inzage
wijziging of verwijdering van gegevens zijn (gemotiveerd) te richten aan Insight Real Estate B.V. onder vermelding van uw naam en adres. Insight Real Estate B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of wijziging reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Insight Real Estate B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Vragen?
Insight Real Estate B.V. neemt uw privacy erg serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@insightrealestate.nl.