Our Services

Informatie over onze dienstverlening

Bekijk ons aanbod

Tenant Representation

Insight Real Estate is gespecialiseerd in het begeleiden van nationale en internationale retailers bij de aanhuur van nieuwe winkellocaties. Of het nu gaat om het aanhuren van uw eerste (Nederlandse) locatie of om uitbreiding c.q. relocatie van uw winkel. Daarnaast kunnen wij u ook ondersteunen bij het afstoten van winkellocaties, heronderhandelingen met verhuurders en het managen van uw complete (retail-)vastgoedportefeuille.

Investments

Bij ons kunt u terecht voor de begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed. Ons track record bestaat niet alleen uit winkel- en horecavastgoed, maar ook uit woningen, zorgvastgoed en bedrijfsmatig/logistiek vastgoed. Door middel van een gestructureerd verkoopproces geven wij u inzicht in het verkoopproces en de te verwachten verkoopopbrengst. Door onze uitgebreide en up-to-date marktkennis weten wij koper en verkoper bij elkaar te brengen.

Leasing

Insight Real Estate begeleidt institutionele en particuliere eigenaren bij de verhuur van winkelruimten op A-locaties door heel Nederland.

Portfolio management

Insight Real Estate verzorgt het portefeuillemanagement van nationale en internationale retailers. Door middel van onder meer actief management van uw portefeuille wijzen wij u op kansen en risico’s binnen uw portefeuille en zijn wij voortdurend bezig met het optimaliseren van uw winkelportefeuille. Naast het beheer van bestaande locaties verzorgen wij ook relocaties en de aanhuur en dispositie van winkellocaties.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Rent Reviews / huurprijsaanpassingen ex artikel 7:303 BW

Bij wet is de mogelijkheid van een huurprijsaanpassing geregeld. Zowel huurder als verhuurder heeft op regelmatige basis de mogelijkheid hiertoe. Voor zowel huurders als verhuurders voeren wij dergelijke huurprijsherzieningen uit, maar ook worden wij door rechtbanken of marktpartijen aangesteld als onafhankelijk deskundige bij huurgeschillen tussen huurder en verhuurder.

Dergelijke trajecten starten met een gedegen onderzoek naar de huurwaarde ter plaatse. Zowel op pand- als op portefeuilleniveau kunt u bij ons terecht voor een bepaling van de herzieningshuurwaarde. Bovendien nemen wij bij een huurherziening altijd de overige huurvoorwaarden in ogenschouw, teneinde een zo optimaal mogelijk resultaat voor u neer te zetten.
Ons doel is altijd om een zo goed mogelijk resultaat voor onze opdrachtgever te bereiken, waarbij deskundigheid, transparantie en oplossingsgerichtheid belangrijke speerpunten zijn.

Onze klanten